Zimowa promocja

Wykonujemy:

  • skanowanie oryginałów,
  • opracowanie graficzne i techniczne dostarczonych materiałów do druku,
  • projekty graficzne,
  • skład i łamanie książek oraz czasopism.

Współpracujemy z zawodowymi fotografami i grafikami.

Do opracowania przyjmujemy materiały na platformie PC, Mac i Unix przygotowane w programach: QuarkXPress, InDesign, Corel Draw, TeX, FrameMaker, PageMaker, FreeHand, Illustrator, Photoshop, Word, OpenOffice.

Prostsze projekty dostosowujemy do wymogów druku bezpłatnie.